Obecné informace


Aktuální informace ZŠ a MŠ

 

   zpět na hlavní stránku

KVĚTEN 2019

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Přijaty byly děti s pořadovými čísly:

MŠ2019/1

MŠ2019/2

MŠ2019/3

MŠ2019/4

MŠ2019/5

MŠ2019/6

                                                  

 

 

Program na květen

  3. 5. Výtvarná dílna                                  
  7. 5. Den matek - besídka MŠ MŠ, 14. 30 hod.
10. 5. Zápis dětí do MŠ MŠ, 14.00 - 16.00 hod.
14. 5. Konzultace ZŠ, 14 00 - 16.00 hod.
17. 5. TV Herálec
17.5. "Putování světem za zvířátky" - Knihovna ZR
20. 5. Dopravní hřiště - MŠ  
23. 5. DDP: "Makový mužíček" MŠ, ZŠ I.tř.(1.,2.)roč.
29. 5. Sběr papíru od 8.00 hod.
30. 5. Sběr papíru do 13.00 hod
31. 5. Školní výlet na hrad Pernštejn - Den dětí  

 

Upozornění:

Ve čtvrtek 2. 5. není výuka náboženství.

 

VYHLÁŠKA O ZÁPISU DĚTÍ

 k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 - 2020

         Základní škola a Mateřská škola Světnov, příspěvková organizace vydává v souladu s §36 odst. 4 zákona č. 564/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tuto vyhlášku.

 

 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Základní školy a Mateřské školy Světnov se uskuteční 10. května 2019

od 14.00 – 16.00 hod. v budově mateřské školy.

 

K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, žádost

 o přijetí k předškolnímu vzdělávání, která obsahuje vyjádření pediatra a potvrzení

o povinném očkování.

  

O přijetí dětí zapsaných do mateřské školy rozhodne ředitelka školy.

 

Vyhláška byla schválena pedagogickou radou dne 24. ledna 2019.

Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. února 2019.

  

____________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                             _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DUBEN 2019

Program na duben

  4. 4. KM I: "Dědeček Oge" ZŠ II.tř.(3.,4.,5.)roč.
  4. 4. Knihovnická lekce ZŠ II.tř.(3.,4.,5.)roč. - Knihovna ZR
  9. 4. Preventivní program - zdraví ZŠ, DZ Jihlava
10. 4. Zápis do 1. roč. ZŠ ZŠ, 14.00 hod.
18.,19. 4. Velikonoční prázdniny  
  Den Země (22. 4.) termín dle počasí
25. 4. DDP: "Ta naše písnička" ZŠ I.tř.(1.,2.)roč., MŠ
26. 4. TV Herálec
29. 4.. Den Slabikáře ZŠ 1. ročník )  14.45 hod.
30. 4. Rej čerodějnic  
     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

BŘEZEN 2019

Program na březen

 4. - 10. 3 Jarní prázdniny
  12. 3. Výuka plavání
  14. 3. DDP: "Rákosníček a hvězdy" ZŠ I.tř.(1.,2.)roč., MŠ
  15. 3. "Jaké příběhy přináší voda" ZŠ - Muzeum NG, Žďár nad Sázavou
  19. 3. Výuka plavání (ukončení)
  22. 3. "Povídejme si děti" MŠ - knihovna ZR
  27. 3. Čtení s panem starostou
  28. 3. Posezení nad knihou - beseda žáci ZŠ - MŠ 14.30 hod. - 15.30 hod.
     

Změna v rozvrhu hodin od 25. 3.

Tělesná výchova v obou třídách bude probíhat ve středu 3. a 4. vyučovací hodinu.

  I.tř.(1.,3.)roč. II.tř.(2., 4., 5.)roč.
úterý matematika čtení/psaní
pátek výtvarná výchova matematika

 

 

...............................................................................................................................................................................................

ÚNOR 2019

Program na únor

  5. 2. Výuka plavání
  6. 2. DDP: "Cirkusácká pohádka" ZŠ I. tř.(1.,2.) roč., MŠ -  POZOR ZMĚNA - STŘEDA
12. 2. Výuka plavání
15. 2. Karneval v MŠ
17. 2. Karneval KD Světnov
19. 2. Výuka plavání
21. 2. KM I: "A silly bear" ZŠ II. tř.(3.,4.,5.) roč.
26. 2. Výuka plavání

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEDEN  2019

 

Program na leden

__

  8. 1. Výuka plavání
10. 1. DDP:  "Úžasňákovi" - filmová pohádka ZŠ/ I.tř. (1., 2.roč.)
10. 1. DDP:  "Úžasňákovi" - filmová pohádka
15. 1. Výuka plavání
15. 1. Konzultace
22. 1. Výuka plavání
29. 1. Výuka plavání

 Změny v rozvrhu hodin od 8. 1. do ukončení výuky plavání

I.tř. (1.,3.roč.):    út - prvouka

                          pá - ČJ/M

II.tř. 2.roč.          út - prvouka         4.,5.roč.     út - přírodověda, odpoledne VV, M

                          pá - ČJ                                  pá - ČJ

 

____________________________________________________________________

PROSINEC 2018

 

PLAVÁNÍ

Každé úterý, počínaje 8. lednem 2019 se budeme v rámci Tv zúčastňovat plavecké výuky. Sraz bude vždy u AU zastávky v 7.10 hod.

Vybavení žáků: plavky, koupací čepice (označená lihovým fixem na čelní části jménem dítěte), mýdlo, 2 ručníky, svačina, nápoj. Žáci s sebou nebudou nosit řetízky, prstýnky..... 

Od čtvrtka 3. ledna budeme vybírat zálohu na dopravu 100,-Kč. Žáci, kteří budou po nemoci z plavání omluveni, zůstanou doma a přijdou v 10.30. hod.

do školy. Pokud doma zůstat nemohou, pojedou s ostatními do Žďáru (cvičební úbor, přezůvky).

Žáci, kteří se nemohou plavecké výuky ze zdravotních důvodů zúčastňovat, přinesou potvrzení od lékaře do 7.1. 2019.

 

Třpytivý pozdrav sněžných vloček,

pěkné dárky pod stromeček.

Klid a radost na Vánoce,

mnoho štěstí v novém roce.

              přejí všichni ze ZŠ a MŠ

 

Program na prosinec

  3. 12. Hudební divadlo - Žďár
  6. 12. Setkání s rodiči dětí MŠ a žáků ZŠ ZŠ, 15.00 hod.
  6. 12. DDP: "Vánoční hvězda" ZŠ I.tř.(1., 2.roč.), MŠ
13. 12. KM I: "Jak si hrají tatínkové" ZŠ II.tř.(3.,4.,5.roč.)
14. 12. "Ten zimní čas" MŠ , Knihovna ZR
17. 12. "Řemesla" hud. pořad p. Drahotského a p. Smékalové ZŠ, MŠ
17. 12. Tvořivá dílna, vánoční posezení
20. 12. Výtvarná dílna
21. 12. Stromeček pro zvířátka ZŠ, MŠ

  POZVÁNKA

na neformální posezení s rodiči dětí MŠ a rodiči žáků ZŠ, které se koná ve čtvrtek

6. 11. 2018 v 15.00 hodin v základní škole.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

LISTOPAD   2018

 

Program na listopad

  8. 11. DDP: "Křoupat zdravě - dá se hravě" ZŠ I.tř.(1., 2.roč.), MŠ
13. 11. Konzultace
21. 11. Sběr papíru  
22. 11. Sběr papíru  
23. 11. Popálky - preventivní program

 

Sběr papíru

Ve středu 21. 11. od 8.00 hod. do čtvrtka 22. 11. do 13.00 hod. pořádáme sběr papíru.

Svázaný nebo napytlovaný papír vhazujte do přistaveného kontejneru u ZŠ.

                                                              DĚKUJEME!!!

ŘÍJEN 2018

 

  Informace k oslavám 100. výročí vzniku samostatné republiky

Žáci školy se sejdou v neděli 28. 10. v 13.50 hodin před školou.

 

 

Pozvánka

  

Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice zve na  přednášku s besedou

 

Téma - Od školky až po devítku aneb každý věk má své . . . . . .

 

Přednášející - PhDr. Václav Mertin, dětský psycholog

 

25. října 2018 v 16. 30 hodin  v zasedací místnosti Obecního úřadu Velká Losenice

 

Malé občerstvení zajištěno.

Srdečně zveme rodiče našich žáků a širokou veřejnost.

 

Program na říjen

 

  1. 10. Dopravní hřiště   (3., 4., 5. roč.) Dopravní hřiště Žďár nad Sázavou
11. 10. KM I: Filmová a muzikálová hudba (3., 4., 5. roč.) Divadlo ZR
12. 10. Dřevěné divadlo J. Hrubce "O Palečkovi" ZŠ, 10.00 hod.
17.10. Fotografování žáků 1. ročníku ZŠ, 10.00 hod.
28. 10. Kulturní vystoupení KD Světnov
29. 10 Podzimní prázdniny
30. 10 Podzimní prázdniny
     
     

 

 

ZÁŘÍ  2018

 

Program na září

  3. 9. Slavnostní zahájení školního roku ZŠ, 8.45 hod.
  5. 9. Schůzka rodičů MŠ MŠ, 15.00 hod.
  6. 9. Schůzka rodičů ZŠ ZŠ, 15.00 hod.
14. 9. Dopravní hřiště ZŠ, Žďár nad Sázavou
  Turistická vycházka ZŠ ( dle počasí)

 

Dětské divadelní předplatné (1. a 2.ročník)

  8. 11.   Křoupat zdravě - dá se hravě

  6. 12.   Vánoční hvězda

10.   1.   Úžasňákovi 2

  6.   2.   Cirkusácká pohádka

14.   3.   Rákosníček a hvězdy

25.   4.   Ta naše písnička

23.   5.   Makový mužíček                                       Cena předplatného 360,- Kč.

 

Kulturní minimum ( 3.,4.,5.ročník)

11. 10.   Filmová a muzikálová hudba

13. 12.   Jak si hrají tatínkové

21.   2.   A silly bear

  4.  4.   Dědeček Oge                                                Cena předplatného  280,- Kč.

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

ČERVEN

 

Projekt Planeta Země 3000

14. 6. zhlédneme projekci "Myanmar - divoká cesta do barmské říše" ve žďárském kině. Následovat bude pěší výlet k "Mamlasovi" přes Starý dvůr

na zmrzlinu. Příjezd kolem 12.00 hod., následuje oběd, náboženství, družina. Odpolední vyučování odpadá.

Žáci budou mít vhodné oblečení, svačinu a kapesné.

 

Program na červen:

    6 .6.   

První pomoc - preventivní program ZŠ II

ZŠ 3. a 4. roč.

  14. 6.

Planeta Země 3000 -  kino ZR

  18. 6.

Fotografování   

ZŠ + MŠ

  26. 6.

Dopravní hřiště


  26. 6.
Pěší výlet kolem Světnova

  27. 6.

Bezpečnost o prázdninách - preventivní program s Policií ČR

  28. 6.

Vyřazení předškoláků
KVĚTEN

Upozornění

od pátku 1. 6. se vaří obědy opět v ŠJ Světnov

Jídelníček na 1. 6.

Přesnídávka: obložený chléb, zelenina, čaj

Polévka: bramborová

Oběd: rizoto z tarhoni s kuřecím masem, červená řepa, zmrzlina, čaj

Svačina: rohlík, paštika, čaj

 

SBĚR    PAPÍRU

Svázaný nebo napytlovaný papír vhazujte do kontejneru přistaveného u budovy základní školy.  

Kontejner bude přistaven od 8.00 hod. 23.května do 14.00 hod. 24.května 2018.

Děkujeme !

 

Program na květen

  2. 5.

Plavání

  3. 5.

Jarní fotografování

  9. 5.

Plavání

  9. 5.

Zdravotní preventivní program - první pomoc

ZŠ (3. a 4. roč.)

  9. 5. Výtvarná dílna

10. 5.

Zápis dětí do MŠ

14. 5.

Den matek

15. 5.

Konzultace

16. 5.

Plavání

16. 5.

Dopravní soutěž "Mladý cyklista"

ZŠ (4. roč.)

18. 5.

"Naproti sluníčku" - beseda ( knihovna ZR)

22. 5.

Preventivní program - "Nedej se" ( CéPéčko Nové Město na Moravě)

22. 5.

Den Slabikáře

ZŠ (1. a 2. roč.)

23. 5.

Plavání

24. 5.

Předškoláci ve škole

ZŠ, MŠ

29. 5.

Jarní besídka (pro rodiče, 15.00 hod.)

Posezení s rodiči

31. 5.

Školní výlet - Červená Lhota

ZŠ, MŠ

______________________________________________________________________

DUBEN

Na dny 30. 4. a 7. 5. je uděleno žákům ZŠ ředitelské volno.

 

DEN ZEMĚ

V pátek 20. 4. žáci přijdou do školy ve sportovním oblečení. Po druhé vyučovací hodině odcházíme do přírody.

 

Seznam žáků přijatých do 1.ročníku základního vzdělávání na školní rok 2018 – 2019

 Do 1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2018 – 2019 byli přijati žáci s registračními čísly:

20181

20182

20183

20184

20185

20186

20187

20188

20189

 

Program na duben

  2. 4.

Velikonoční pondělí

 

  4. 4.

Plavání

  6. 4.

"Ovoce a zelenina" - beseda Knihovna Žďár

10. 4.

Zápis dětí k základnímu vzdělávání

11. 4.

Plavání

12. 4.

Předškoláci ve škole

ZŠ, MŠ

18. 4.

Plavání

22. 4.

Den Země

24. 4.

Dopravní hřiště

25. 4.

Plavání

26. 4.

DDP: "Hastrmanská pohádka" I.tř. (1.,2.roč.)

ZŠ, MŠ

27. 4.

Rej čarodějnic

______________________________________________________________________

BŘEZEN

Od 1. března nastupuje do školy paní učitelka Mgr. Petra Fialová, která bude vyučovat ve všech ročnících a zároveň bude vychovatelkou ve školní družině.

Změny v rozvrhu hodin najdete na stránkách školy.

 

UPOZORNĚNÍ

Ve škole se opakovaně objevila spálová angína. Žádáme rodiče nemocných dětí, aby si vyžádali u svého pediatra výtěr.

 

Program na březen

  1. a 2. 3.

Jarní prázdniny

  7. 3.

Plavání

  7. 3.

KM I.: " ENDRU alias Ondřej Havlík"

KD Žďár n/S

14. 3.

Plavání

20. 3.

Čteme s panem starostou

21. 3.

Plavání

22 .3.

DDP: "Kouzla pod pokličkou"  I.tř.(1.,2.roč.)

ZŠ, MŠ

26. 3.

Předškoláci ve škole

ZŠ, MŠ

28. 3.

Plavání

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚNOR

Program na únor

  1. 2.

Pololetní prázdniny

  7. 2.

Plavání

11. 2.

Karneval

KD Světnov

12. 2.

Předškoláci ve škole

ZŠ, MŠ

14. 2..

Plavání

21. 2.

Plavání

22. 2.

DDP: "Sousedská pohádka"   I.tř.(1.,2.roč,), MŠ

ZŠ, MŠ

23. 2.

"Ovoce a zelenina" (beseda) - Knihovna Žďár

______________________________________________________________________

LEDEN

Ukončení I. pololetí

Jelikož se žáci školy účastní 31. 1. plavecké výuky, dostanou vysvědčení až 1. února.

2. února jsou pololetní prázdniny.

 

Vyhodnocení ankety „ Vyjádření souhlasu – nesouhlasu“ s průchodem kolem školní budovy v zimním období.

 

vydáno

odevzdáno

nesouhlas

souhlas

nejednoznačně vyplněno

18

16

9

5

2

24

20

15

3

2

celkem

42

36

24

8

4

 Z přehledu vyplývá, že většina rodičů nesouhlasí s průchodem svých dětí kolem školní budovy. Branka bude v zimním období uzamčena.

 Žáci přecházející v případě nutnosti do MŠ, budou využívat východu ze školní jídelny přes zahradu.

 

 Vyhodnocení soutěže "O nejkrásnější vánoční stromeček"

Soutěže se zúčastnilo 19 soutěžních stromečků z toho 5 školních. Z nich jsme byli se svým stromečkem nejlepší.

Umístění: 

 pořadí umístění

                název zúčastněného

body

1.

Studnice

121

2.

Subregion Velké Dářko

78

3.

Chlumětín

51

6.

ZŠ a MŠ Světnov

22

 

PROGRAM NA LEDEN

10. 1.

Plavání

11. 1.

DDP: "Terezka a kouzelné autíčko"   

I.tř.(1.,2.roč,), MŠ

15. 1.

Předškoláci ve škole

 

16. 1.

Konzultační odpoledne

 

17. 1.

Plavání

24. 1.

Plavání

25. 1.

KM I. "Pověsti pro štěstí"

II.tř.(3.,4.roč.)

31. 1.

Plavání

31. 1.

Ukončení I. pololetí

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROSINEC

 

 Přejeme Vám od srdíček

chvíle klidu v záři svíček,

pohodu, úsměv na tváři,

v příštím roce, ať se Vám daří.

 

děti, žáci a zaměstnanci

ZŠ a MŠ Světnov

   

 

Nejkrásnější vánoční stromeček

I v letošním roce se účastníme se svým hvězdičkovým stromečkem soutěže "O nejkrásnější vánoční stromeček". Ozdobené stromečky můžete hodnotit v Novém Veselí

v prostorách budovy Úřadu městyse, Na Městečku 114.

Výstava bude zpřístupněna od 20. 12. do 22. 12. 2017, dále pak 27. 12., 28. 12. a 29. 12. 2017 v úředních hodinách : st: 7. 30 - 17. 00 hod.

                                                                                                                                                                                           čt: 7. 30 - 15. 30 hod.

                                                                                                                                                                                           pá: 7. 30 - 14. 30 hod.

 

PROGRAM NA PROSINEC

  1. 12.

Návštěva knihovny Žďár n/S                                                           

  3. 12.

Mikulášská nadílka v KD od 14.00 hod.

 

  4. 12.

Předškoláci ve škole

 

  5. 12.

Mikuláš v ZŠ a MŠ                                                                           

ZŠ, MŠ

14. 12.

DDP: " Hurvínek a kouzelné muzeum" - Kino Vysočina ZR

ZŠ (1.,2.r.)

15. 12.

"Písničky z Večerníčků" - hudební pořad p. Drahotského, KD Světnov

ZŠ, MŠ

19. 12.

Výtvarná dílna - pískování

20. 12.

Vánoční besídka - MŠ, 15.00 hod.

22. 12.

Čekání na Ježíška

22. 12.

Stromeček pro zvířátka

ZŠ, MŠ

 

LISTOPAD

 

Základní škola a Mateřská škola Světnov

 pořádá 

ve středu 29. 11. 2017 od 8.00 hodin

do čtvrtka 30. 11. 2017 do 14.00 hodin

 SBĚR  PAPÍRU

Svázaný nebo napytlovaný papír vhazujte do přistaveného kontejneru u ZŠ.

 

PROGRAM NA LISTOPAD

14. 11.

"Honza a drak" - Dřevěné divadlo J. Hrubce (ZŠ a MŠ)

14. 11.

Konzultace

16. 11.

KM I: "Kouzla pod pokličkou" (3.,4. roč.)

16. 11.

Fotografování prvňáčků

22. 11.

Předškoláci ve škole

23. 11.

DDP: "Čtyřlístek na cestách" (MŠ, ZŠ1., 2. roč.)

 

 

 
 


ŘÍJEN

 

PROGRAM NA ŘÍJEN

  2. 10. "Povídejme si děti" - Hudební divadlo dětem    (ZŠ)
  4. 10. Služebna MP ZR   (MŠ)
  5. 10. Knihovna ZR  (MŠ)
12. 10. KM I: " Dobrodružství Toma Sawyera" (ZŠ, 3.,4. roč.)
19. 10. DDP: "Pohádky do kapsy"   (MŠ, ZŠ - 1.,2.ročník)
20. 10. Dopravní hřiště (MŠ - předškoláci, ZŠ)


ZÁŘÍ

Informace k oslavám:

v pátek 29. 9. končí vyučování v 11.30 hodin, družina není

v sobotu 30. 9. sraz žáků v 13. 15 hodin ve škole

 

 PROGRAM NA ZÁŘÍ

  4. 9.        Slavnostní začátek školního roku

12. 9.      Schůzka rodičů žáků ZŠ v 15.00 hod.

14. 9.      Beseda se spisovatelem p. Opatřilem  (ZŠ, MŠ)

29. 9.      Den otevřených dveří ZŠ a MŠ

30. 9.      Oslavy 120. výročí ZŠ a 40. výročí MŠ

 

Náboženství

bude vyučováno každý čtvrtek od 14. 9. panem Tomášem Maradou. Začátek vyučování je ve 13.00 hodin.

 

Divadelní předplatné   (1. a 2. ročník)

19. 10.      Pohádky do kapsy

23. 11.      Čtyřlístek v pohádce

14. 12.      Hurvínek v kouzelném muzeu       (filmová pohádka)

11. 1.        Terezka a kouzelné autíčko

22. 2.        Sousedská pohádka

22. 3.        Kouzla pod pokličkou

26. 4.        Pohádkový mlejnek 2018                      cena předplatného  330,- Kč

Kulturní minimum    ( 3. a 4. ročník)  

říjen          Dobrodružství Toma Sawyera

listopad     Kouzla pod pokličkou

leden         Pověsti pro štěstí

březen       Andru alias Ondřej Havlík                         cena předplatného 280,- Kč

 

I