Š k o l s k á   r a d a


   zápis ze školské rady ze dne 16. 5. 2018   

 Zřizovací listina
       
Volební řád


Členové školské rady     

  Předseda: Chybová Lenka  
  Členové:    
    Dvořáková Hana
Richterová Pavlína
Řetická Pavlína
Sáblík David
Mgr. Slavíčková Lucie
 

 

Kontakt:  

e-mail: skolska.rada@svetnov.cz