Divadelní představení v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou s netradičním názvem „Podzimní sněhánky“ bylo kreativním
vystoupením Míšy Dolinové a Milana Duchka. 
Interaktivně celou hodinu komunikovali s dětmi v hledišti, vyprávěli, předváděli,
zpívali o počasí a došlo i na soutěže. Těch se zúčastnilo několik Míšou namátkově vybraných dětí, kteří se nebáli vystoupit
na jeviště a mezi kterými byl i náš Pepík Mach. Moc rádi jsme tedy nejen Pepíkovi, ale také Michaele Dolinové
a Milanu Dufkovi za jejich výkon zatleskali.

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.