Vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že jsem podle 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbonénm a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásila ředitelské volno pro základní školu a přerušení provozu pro mateřskou školu v pátek 9. 12. 2022 ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu. 

                                                                                                                                   Mgr. Lenka Prokopová, ředitelka školy 

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.