V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, oznamuji, že:

ve dnech 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 bude z organizačních a provozních důvodů přerušen provoz mateřské školy.

Provoz bude opět obnoven dne 3. 1. 2023.

                                                                                           Mgr. Lenka Prokopová, ředitelka školy

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.