I do školy do Světnova přišel Ježíšek.

Nejprve se děti podívaly na pohádku Anděl Páně a poté si rozdaly dárečky. Nezapomněly však ani na zvířátka v lese, kam jim do krmelce odnesly kaštany. 

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.