V úterý 11. 4. se děti zapojily do celorepublikové akce Čistá Vysočina. Cílem akce bylo vyčistit přírodu od odpadků v okolí svého bydliště. 

Děti zodpovědně vyčistily okolí u vodní nádrže Strž. 

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.