I v dnešní době se mohou děti potkat s Praotcem Čechem, Libuší, Kazi či dalšími českými postavami. To se poštěstilo žákům 5. třídy. V pondělí 24.4. navštívili divadelní představení Pověsti pro štěstí, kde se právě s postavami českých dějin potkali.  

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.