Veškeré informace a dokumenty ke stažení naleznete také na webu školy v sekci Základní škola  - Publicita zde

zápis-info          žádost-přijetí          žádost-odklad

 

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.