Veškeré informace a dokumenty ke stažení naleznete také na webu školy v sekci Mateřská škola  - Publicita zde.

zápis do MŠ - info          kritéria přijetí do MŠ

žádost - přijetí do MŠ     zápisní lístek     čestné prohlášení - očkování

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.