Podrobnosti o docházce dětí do MŠ od 10. května 2021 naleznete zde. 

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.