Kateřina Macháčková
zástupkyně ředitelky pro MŠ
 
Mgr. Iva Doleželová 
učitelka MŠ 
 
Bc. Jana Hlaváčová
školní asistent  
 
Jana Dospělová
kuchařka, vedoucí ŠJ
 
Andrea Pochopová
uklízečka
Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.