Marta Hromková
zástupkyně ředitelky pro MŠ
 
Kateřina Macháčková
učitelka MŠ 
 
Jana Dospělová
kuchařka, vedoucí ŠJ
 
Andrea Pochopová
uklízečka
Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.