Mateřská škola se nachází uprostřed obce Světnov nedaleko okresního města. Kapacita školy je 30 dětí. Školu mohou navštěvovat děti z obcí Světnov, Cikháj, Škrdlovice a Žďár nad Sázavou. Ve škole pracují 2 pedagogické pracovnice a 1 pracovnice provozní. Součástí budovy je také školní jídelna, kde pracuje 1paní kuchařka.

V budově se nachází třída a herna, zrekonstruované sociální zařízení pro děti, šatna, kabinet a kancelář. Budova se nachází uprostřed rozlehlé zahrady s herním vybavením a pískovištěm. Okolí školy – lesy, louky, rybníky skýtají velmi dobré možnosti pro pohybové aktivity a poznávání přírody. 

Výhodou téměř rodinného prostředí je menší počet dětí ve třídě, který umožňuje učitelkám individuální přístup k jednotlivým dětem.

Další výhodou je blízkost volné přírody v okolí, kde s dětmi můžeme rozvíjet vztah k přírodě a můžeme je vést k její ochraně.

Dobrá je spolupráce se základní školou, s vedením obce a s rodiči. Zúčastňujeme se plavecké výuky, zajišťujeme dětem divadelní představení, pořádáme pravidelná pracovní setkání s rodiči, zúčastňujeme se preventivních programů.

Práce učitelek v mateřské škole směřuje k tomu, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.

Akce, které již ve školce proběhly a budou probíhat.

Tvořivé dílničky – vánoční a velikonoční setkávání s rodiči. Děti si společně s rodiči mohou ve své třídě pohrát, ukázat jim s čím si nejraději hrají, něco pěkného si vyrobit.

Mikulášská nadílka

Vánoční besídka – děti se rodičům pochlubí, co nového se v mateřské škole naučily a rodiče si s námi rádi zazpívají vánoční koledy, návštěvníky čeká velká vánoční výstava s vánočním programem.

Den otevřených dveří – vždy na jaře se otevře naše školka široké veřejnosti a hlavně rodičům a dětem - budoucím „školáčkům“.

Čarodějnický rej – každý rok se děti těší na to, jak se paní učitelky promění v čarodějnice.

Zpívání pro maminky – den, kdy jsou do naší mateřské školy pozvané maminky dětí, pro které máme připravené pohoštění, pěknou písničku a s láskou vyrobený dáreček.

Plavecký výcvik pro předškoláky 

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.