Zápis do MŠ Světnov se uskuteční v pondělí 10. května 2021. Příjem žádostí bude probíhat od 3. do 10. května 2021. Podrobnosti k organizaci zápisu budou zveřejněny na webu školy, obecní vývěsce a v místním tisku v dostatečném předstihu. Předpokládáme, že i letos proběhnou zápisy bez přítomnosti dětí ve škole. Pokud se epidemiologická situace změní a bude umožněn návrat dětí do MŠ, bude umožněn zápis s osobní přítomností v MŠ. 

Kriteria přijetí do MŠ                      Žádost o přijetí do MŠ

 

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.