Den ve třídě MŠ

         Čas                  Aktivity

  6.30 –   8.00   scházení dětí, volná hra

  8.15 –   8.45   svačina

  8.45 –   9.20   dopolední aktivity, volná hra, řízené činnosti

  9.20 –   9.30   hygiena, příprava na pobyt venku

  9.30 – 11.00   pobyt venku

11.15 – 11.45   oběd

12.00 – 14.00  odpočinek

14.00 – 14.20  hygiena, svačina

14.20 – 15.30  dokončování dopoledních činností, volná hra dětí

15.30   uzavření MŠ

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.