Den ve třídě MŠ

    Čas                       Aktivity

    6.30 – 8.00         Příchod dětí do MŠ, ranní hry

    8.00 – 8.45         Společná práce, řízené činnosti, hraní

    9.00 – 9.20         Dopolední svačina

  9.30 – 11.30         Pobyt venku – vycházka, pobyt na zahradě

11.40 – 12.00         Oběd

12.10 – 12.30         Hygiena, příprava na odpočinek

12.30 – 14.00         Odpočinek, spánek

14.00 – 14.20         Odpolední svačina

14.30 – 15.30         Hry dětí, pobyt venku

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.