Mgr. Veronika Josková
vychovatel ŠD
Mgr. Dagmar Hromádková
vychovatel ŠD
Anastázie Horáková
dozor v ŠD 

Den ve školní družině
 
07.15 – 07.45 – ranní družina v podkroví/ve třídě
11.55 – 15.00 – odpolední družina: 
11.55 – 12.40 –  relaxační aktivity v podkroví
12.45 – 13.00 – oběd
13.00 – 14.00 – pohybové aktivity venku (v tuto dobu většinou není možné žáky ze ŠD vyzvednout, mohou být mimo školu - např. na vycházce, na hřišti apod.), v případě nepříznivého počasí v ŠD v podkroví
14.00 – 15.00 – pobyt na zahradě/v ŠD v podkroví (dle počasí)
Rozpis kroužků naleznete zde.            
Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.