Mgr. Veronika Josková
vychovatel ŠD
Mgr. Dagmar Hromádková
vychovatel ŠD
Miroslava Licková
dozor v ŠD 

Den ve školní družině

07.00 – 07.30 -  Ranní družina v podkroví
11.55 – 15.00 -  Odpolední družina: 
11.55 – 12.40  -  relaxační aktivity v podkroví
12.45 – 13.45  -  pohybové aktivity venku (v tuto dobu není možné žáky ze ŠD vyzvednout, mohou být mimo školu)
13.50 – 15.00  - kroužky nebo pobyt na zahradě dle počasí (kroužky dle rozpisu platného od 1. 10.)                         

 
Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.