Mgr. Veronika Josková
vychovatel ŠD
Mgr. Dagmar Hromádková
vychovatel ŠD
Anastázie Horáková
dozor v ŠD 

Den ve školní družině

07.15 – 07.45 -  ranní družina v podkroví/ve třídě
11.55 – 15.00 -  odpolední družina: 
11.55 – 12.40 -  relaxační aktivity v podkroví
12.45 – 13.45 -  pohybové aktivity venku (v tuto dobu není možné žáky ze ŠD vyzvednout, mohou být mimo školu - v případě nepříznivého počasí v ŠD v podkroví)
13.50 – 15.00 -  kroužky nebo pobyt na zahradě dle počasí (kroužky dle rozpisu platného od 1. 10.)                         

 
Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.