Mgr. Hana Štůlová 
ředitel ZŠ a MŠ Světnov, učitelka 1. stupně ZŠ 
třídní učitel 2. a 3. ročníku 
výuka - ČJ, M
 
Mgr. Dagmar Hromádková
učitelka 1. stupně ZŠ
třídní učitel 4. a 5. ročníku 
výuka - ČJ, M, VL, TV, PČ
vychovatelka ŠD
 
Mgr. Veronika Josková
učitelka 1. stupně ZŠ 
výuka – AJ, PRV, PŘ, HV, VV, INF
vychovatelka ŠD
 
Miroslava Licková
dozor v ŠD
 
Blanka Klementová
kuchařka ŠJ
 
Hana Štefanová
školnice, uklízečka
Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.