Zde je nabídka odpoledních aktivit pro naše žáky na školní rok 2021/2022:

 

Termín

Název

Pro koho je určen

Vedoucí kroužku

Pondělí

13.00 – 14.00   

AKTIVITY

(Klub pro žáky – Šablony III – prevence školního neúspěchu – netradiční způsoby učení, zábava, pohyb, příroda)

Pro žáky 4. – 5. ročníku

Mgr. V. Josková

Úterý    

13.45 – 15.00

ŠIKULKA

(práce s přírodními materiály)

Pro žáky 1. – 5. ročníku

Mgr. D. Hromádková

Čtvrtek

13.00 – 14.00

NÁBOŽENSTVÍ

 

Pro přihlášené žáky

Mgr. L.Teplá, Ph.D.

Čtvrtek

13. 00 – 14.20

DOUČOVÁNÍ

(individuální lekce pro oslovené žáky)

Pro žáky s výukovými problémy (4.,5.ročník)

Mgr. D. Hromádková                

Čtvrtek

13.00 – 14.00               

ČIPERKA

(Klub pro žáky – Šablony III – volnočasové aktivity k získávání nových dovedností, socializace ve škole, zábava, pohyb, příroda)

Pro žáky 1. – 2. ročníku

A.   Horáková


(platné od 18. 10. 2021)

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.