Motto: „Svět je zajímavý a vzrušující, svět stojí za prozkoumání.“

 

Historie vzdělávání ve Světnově se datuje od počátku 19. století. Základní kámen budovy školy byl však položen až na konci 19. století, v r. 1896. Svoji podobu škola několikrát změnila. Současný vzhled se od původní podoby liší zejména díky velké rekonstrukci v letech 1994 – 1995 i následné v r. 2009.

V současnosti je Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace právním subjektem, který sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu s výdejnou. Zřizovatelem školy je Obec Světnov.

Škola je koncipována jako malotřídní s výukou až 40 žáků. Ve dvou třídách probíhá výuka 1. – 5. ročníku. Součástí školy je jídelna s výdejnou a v podkroví nově opravená družina. Pro výuku je také využívána upravená školní zahrada s venkovní učebnou. Výuka ZŠ je vedena podle školního vzdělávacího plánu ŠVP ZŠ Světnov.

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.