Škola je v současné době zapojena do těchto projektů:

les logo      https://www.lesveskole.cz 

Image result for ovoce a zelenina do škol logo        https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?aid=23 

Image result for das.cz logo         https://www.das.cz/ 

 

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.