Škola je v současné době zapojena do těchto projektů:

       https://lesveskole.cz/cz 

Image result for ovoce a zelenina do škol logo        https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?aid=23 

Image result for das.cz logohttps://www.das.cz/ 

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.