Mateřská škola se nachází uprostřed obce Světnov nedaleko okresního města. Kapacita školy je 30 dětí. Školu mohou navštěvovat děti z obcí Světnov, Cikháj, Škrdlovice a Žďár nad Sázavou. Ve škole pracují  dvě pedagogické pracovnice a jedna pracovnice provozní. Součástí budovy je také školní jídelna, kde pracuje paní kuchařka.

V budově se nachází třída a herna, zrekonstruované sociální zařízení pro děti, šatna, kabinet a kancelář. Budova se nachází uprostřed rozlehlé zahrady s herním vybavením a pískovištěm. Okolí školy – lesy, louky, rybníky skýtají velmi dobré možnosti pro pohybové aktivity a poznávání přírody. 

Výhodou téměř rodinného prostředí je menší počet dětí ve třídě, který umožňuje učitelkám individuální přístup k jednotlivým dětem. Další výhodou je blízkost volné přírody v okolí, kde s dětmi můžeme rozvíjet vztah k přírodě a můžeme je vést k její ochraně.

Dobrá je spolupráce se základní školou, s vedením obce a s rodiči. Zúčastňujeme se před plavecké výuky, zajišťujeme dětem divadelní představení, pořádáme pravidelná pracovní setkání s rodiči, účastníme se preventivních programů.

Práce učitelek v mateřské škole směřuje k tomu, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.

Akce, které již ve školce proběhly a budou probíhat.

Tvořivé dílničky – vánoční a velikonoční setkávání s rodiči. Děti si společně s rodiči mohou ve své třídě pohrát, ukázat jim s čím si nejraději hrají, něco pěkného si vyrobit.

Mikulášská nadílka

Vánoční besídka – děti se rodičům pochlubí, co nového se v mateřské škole naučily a rodiče si s námi rádi zazpívají vánoční koledy.

Vánoční jarmark – velká vánoční výstava s vánočním programem.

Den otevřených dveří – vždy na jaře se otevře naše školka široké veřejnosti a hlavně rodičům a dětem - budoucím „školáčkům“.

Čarodějnický rej – každý rok se děti těší na to, jak se paní učitelky promění v čarodějnice.

Zpívání pro maminky – den, kdy jsou do naší mateřské školy pozvané maminky dětí, pro které máme připravené pohoštění, pěknou písničku a s láskou vyrobený dáreček.

Předplavecký výcvik

Krásné prožití svátků vánočních a v novém roce jen to dobré vám všem přeje ZŠ Světnov. Máme pro vás překvapení - stačí si jen pustit TV a vydržet dívat se až do konce... 

dtiZ TV playbutton

 

 

 

 3 logo     mmt logo

Název projektu: Šablony III ZŠ a MŠ Světnov

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20-080/0017576

Pro detailní informace klikněte zde.

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

logo MZP SFZP

Ministerstvo životního prostředí 

Státní fond životního prostředí ČR

Základní informace o projektu včetně návrhu zahrady naleznete zde.

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.