Vážení rodiče,

protože se naše země nachází v nouzovém stavu v souvislosti s epidemií choroby COVID-19, dochází také ke změně organizace zápisů k povinné školní docházce. V tuto chvíli platí, že žádosti o přijetí se doručují do příslušné školy v době od 1.4. do 30.4. 2020. Zápisy proběhnou bez účasti dětí a ideálně i bez osobní účasti rodičů. Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část odpadá.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Toto je znění zákona. Pro naši školu platí, že budeme přijímat poštou (nebo do schránky školy) doručené žádosti v uvedeném termínu, protože nepředpokládáme, že máte zřízeny datové schránky nebo úřední elektronické podpisy. K žádosti, prosím, přiložte kopii rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřena).

 

Mgr. Hana Štůlová

ředitelka ZŠ a MŠ Světnov

 

Zde si můžete stáhnout  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo také Žádost o odklad školní docházky. 

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.