Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje Obec Světnov, jež zároveň stanoví počet jejích členů. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Třetina členů je jmenována zřizovatelem, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci školy. Školská rada zasedá dvakrát ročně.

Složení školské rady:

Zástupci za rodiče: Pavlína Richterová (předsedkyně), Pavlína Řetická

Zástupci za zřizovatele: Vlasta Lojková, David Sáblík

Zástupci za pedagogické zaměstnance: Mgr. Jaroslava Lázničková, Kateřina Macháčková

Výroční zpráva školy za školní rok 2021/2022 byla schválena 18. 10. 2022.

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.