V odkaze naleznete informace na měsíc leden 2022

V odkaze naleznete informace na měsíc leden 2022

I do školy do Světnova přišel Ježíšek.

Nejprve se děti podívaly na pohádku Anděl Páně a poté si rozdaly dárečky. Nezapomněly však ani na zvířátka v lese, kam jim do krmelce odnesly kaštany. 

Ve čtvrtek 21.12. proběhla ve škole Vánoční besídka. Děti si pro rodiče připravily krátké básničky a pranostiky, týkající se zvyků a obyčejů v adventním čase. 

Děkujeme rodičům za hojnou účast a krásně strávené předvánoční odpoledne. 

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.