Otvíráme školu dětem i o prázdninách! Bližší informace o připravovaném letním programu pro děti najdete v tomto letáku. 

Od 12. 4. 2021 je povolena osobní účast žáků 1. stupně ZŠ ve škole. V naší škole docházejí stále prezenčně všechny ročníky bez týdenní rotace. Podmínkou účasti ve výuce je pravidelné testování antigenními testy, které poskytuje škola a které probíhá 2x týdně. Podrobné informace dostali rodiče všech žáků do svých mailových schránek.

Informace k návratu žáků do ZŠ zde.

Od 12. 4. 2021 mohou opět navštěvovat MŠ Světnov děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

V MŠ mohou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil, 
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Děti v MŠ nemají povinnost nosit roušku ani respirátor.

Podrobné informace dostali rodiče všech dětí MŠ do svých mailových schránek.

Informace k návratu žáků do MŠ zde.

Zápis do MŠ Světnov se uskuteční v pondělí 10. května 2021. Příjem žádostí bude probíhat od 3. do 10. května 2021. Podrobnosti k organizaci zápisu budou zveřejněny na webu školy, obecní vývěsce a v místním tisku v dostatečném předstihu. Předpokládáme, že i letos proběhnou zápisy bez přítomnosti dětí ve škole. Pokud se epidemiologická situace změní a bude umožněn návrat dětí do MŠ, bude umožněn zápis s osobní přítomností v MŠ. 

Kriteria přijetí do MŠ                      Žádost o přijetí do MŠ

 

Zde naleznete veškeré informace a dokumenty potřebné k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022:

Informace k organizaci zápisu                               Desatero školní znalosti                               Zápisní list 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání                                   Žádost o odklad povinné školní docházky

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.