Srdečně všechny zveme na Mikulášskou nadílku, která se uskuteční v neděli 4. 12. od 14.00 v KD Světnov. ZŠ i MŠ se podílí na dětských aktivitách, proto se těšíme, že se na nadílce setkáme s našimi žáky i žáčky.

Vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji, že jsem podle 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbonénm a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásila ředitelské volno pro základní školu a přerušení provozu pro mateřskou školu v pátek 9. 12. 2022 ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu. 

                                                                                                                                   Mgr. Lenka Prokopová, ředitelka školy 

Divadelní představení v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou s netradičním názvem „Podzimní sněhánky“ bylo kreativním
vystoupením Míšy Dolinové a Milana Duchka. 
Interaktivně celou hodinu komunikovali s dětmi v hledišti, vyprávěli, předváděli,
zpívali o počasí a došlo i na soutěže. Těch se zúčastnilo několik Míšou namátkově vybraných dětí, kteří se nebáli vystoupit
na jeviště a mezi kterými byl i náš Pepík Mach. Moc rádi jsme tedy nejen Pepíkovi, ale také Michaele Dolinové
a Milanu Dufkovi za jejich výkon zatleskali.

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.