O naší škole

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Historie vzdělávání ve Světnově se datuje od počátku 19. století. Základní kámen školní budovy byl však položen až na konci 19. století, v r. 1896. Svoji podobu škola několikrát změnila, a

současný vzhled se tak odlišuje od toho původního zejména díky velké rekonstrukci v letech 1994 – 1995 a následně v roce 2009.

V současné době je škola právním subjektem, který sdružuje základní školu (ZŠ), mateřskou školu (MŠ), školní družinu (ŠD) a školní jídelnu (ŠJ) s výdejnou. Při škole je zřízena šestičlenná školská rada, která působí od 1. 9. 2005. Zřizovatelem školy je Obec Světnov.

Neúplná základní škola má kapacitu 40 žáků, je dvoutřídní se dvěma ročníky. Výuka ZŠ je vedena podle školního vzdělávacího plánu Veselá škola.

Mateřská škola je tvořena jednou třídou ve zrekonstruované samostatně stojící budově se školní jídelnou. Nachází se uprostřed rozlehlé nově uspořádané přírodní zahrady s herním vybavením a pískovištěm. Mateřská škola má kapacitu 30 dětí.

Školní družina je umístěna v krásném, nově vybudovaném podkrovním prostoru. Místnost je vybavena relaxačním nábytkem, pomůckami pro volnočasové aktivity a dataprojektorem s promítacím plátnem. Školní družina má kapacitu v počtu 15 žáků.

Škola je zapojena do projektu „Mléko do škol“, zajišťuje pitný režim a umožňuje dětem relaxaci na školní zahradě za příznivého počasí. Škola se přihlásila do dotačního projektu EU OP JAK, v jehož rámci probíhají projektové dny ve škole i mimo školu a to jak v ZŠ, tak v MŠ. Realizovány jsou tři zájmové kroužky Veselá vařečka, Hravá fotografie a Keramické tvoření.

Otevřená škola s pevnými základy, škola propojená s místem, spjatá s přírodou i tradicemi - škola, která je přirozeně vzájemně propojena se všemi zúčastněnými stranami.