Organizace dne v mateřské škole

Režim dne je postaven pouze na časech jídel, pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí.

Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru.

Orientační časy:

  6.30 – 8.00       Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelce, volně spontánní zájmové aktivity, nabízené aktivity.

  8.00 – 8.20       Ranní pohybová chvilka, osobní hygiena

  8.20 – 8.40       Svačina

  8.40 – 9.10       Aktivity dětí řízené učitelkami, práce s předškolními dětmi, individuální přístup

  9.10 – 11.15       Příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11.15 – 11.50       Převlékání dětí, osobní hygiena, oběd

11.50 – 12.00      Osobní hygiena, příprava ke spánku

12.00 – 14.00     Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.00 – 14.35      Vstávání dětí, osobní hygiena, odpolední svačina

14.35 – 15.30      Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy