Organizace dne

Škola bude otevřena od 6.45 hod. pro účastníky školní družiny, pro ostatní žáky od 7.30 hod.

První vyučovací hodina začíná v 7.45 hod.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  
dopolední  vyučování   odpolední vyučování 
7.45 – 8.30  8.40 – 9.25  9.45 – 10.30  10.40 – 11.25  oběd 12.10 – 12.55  13.00-13.45   

 

Obědy se vydávají od 11.25 – 12.10 hod.

Odhlašování školních obědů v pondělí do 7.30, v ostatní dny den předem do 13.30.

Po domluvě ve školní jídelně je možnost odběru oběda do jídlonosiče ve školní kuchyni.

Nebude-li oběd včas odhlášen v době nepřítomnosti žáka, platí se plná cena obědu.

 

Provoz školní družiny:

Před vyučováním Po vyučování     
6.45 – 7.45 12.00 – 15.00

 

Školné družiny je stanoveno 50,- Kč za měsíc, placeno pololetně výběrem.