Ve čtvrtek 21.12. proběhla ve škole Vánoční besídka. Děti si pro rodiče připravily krátké básničky a pranostiky, týkající se zvyků a obyčejů v adventním čase. 

Děkujeme rodičům za hojnou účast a krásně strávené předvánoční odpoledne. 

Ve čtvrtek 19.12. se děti vypravily na žďárský zámek na komentovanou prohlídku Vánoční příběh. Dozvěděly se, kam sahá historie kapra, proč slavíme svátek sv. Mikuláše, jak vypadala vánoční tabule... Na závěr jsme si všichni v bývalém sídle opata, pleratuře, zazpívali vánoční koledu. 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, oznamuji, že:

ve dnech 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 bude z organizačních a provozních důvodů přerušen provoz mateřské školy.

Provoz bude opět obnoven dne 3. 1. 2023.

                                                                                           Mgr. Lenka Prokopová, ředitelka školy

Přijmeme učitele/učitelku do Mateřské školy s ukončeným pedagogickým vzděláním. 

Ani letos nezapomněl sv. Mikuláš se svojí družinou navštívit děti ve škole a školce. Děti návštěvu z nebes statečně zvládly a čertíci odcházeli bez hříšných dušiček. 

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.