Hudební pohádka

10. 5. 2024

Ve čtvrtek na děti čekala hudební pohádka „Babička chrota vypráví”. Za dětmi do ZŠ a MŠ přijel pan Mgr. Pavel Macků, Ph.D., který děti seznámil s téměř padesáti současnými a historickými hudebními nástroji. Nejprve si děti vyslechly pohádku o trampotách flétniček, které jim způsobil beraní roh s trumpetou a jak jim pomohly ostatní hudební nástroje. V průběhu pohádky si děti zazpívaly i známé lidové písně. Nakonec si všechny hudební nástroje mohly zblízka prohlédnout. 

 

 


10. 5. 2024